ANTILERG ĐỂ ĐIỀU TRỊ DỊ ỨNG - CHèN GóI Và BIỆN PHáP KHẮC PHỤC

Antilerg để điều trị dị ứngEditor Choice
Vancomycin
Vancomycin
Antilerg là một loại thuốc chống dị ứng được sử dụng để giảm các triệu chứng của phản ứng dị ứng do bụi, lông động vật hoặc phấn hoa gây ra, chẳng hạn như gây ra các triệu chứng như ngứa và chảy dịch mũi, chảy nước mắt và đỏ.