QUAN HỆ TÌNH DỤC CÓ THỂ HOẠT ĐỘNG NHƯ MỘT THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM - CUỘC SỐNG THÂN MẬT

Giới tính có thể là biện pháp khắc phục tốt nhất cho cuộc khủng hoảngEditor Choice
Diacerein Bull (Arthroder)
Diacerein Bull (Arthroder)
Tình dục có thể hoạt động như thuốc chống trầm cảm tự nhiên vì những thay đổi hóa học xảy ra trong não trong và sau khi tiếp xúc thân mật có thể giúp cải thiện tâm trạng, tăng ham muốn tình dục và tự tin, và giảm tác dụng của trầm cảm. Tiếp xúc thân mật tạo ra những thay đổi hóa học não tăng cường tâm trạng