BIẾT CÁC LOẠI VÀ CÁCH SỬ DỤNG BAO CAO SU - SỨC KHỎE NAM GIỚI

Tìm hiểu tại sao bạn có thể có thai bằng cách sử dụng bao cao suEditor Choice
Vancomycin
Vancomycin
Có thể mang thai sử dụng bao cao su vì những sai lầm được thực hiện trong quá trình sử dụng, chẳng hạn như không loại bỏ không khí từ đầu bao cao su, không kiểm tra tính hợp lệ của sản phẩm hoặc mở gói bằng vật sắc nhọn. Do đó, để tránh mang thai, người ta phải đặt bao cao su theo cách chính xác hoặc kết hợp sử dụng với các biện pháp tránh thai khác, chẳng hạn như thuốc tránh thai, vòng tránh thai hoặc vòng âm đạo. Những sai lầm chính khi sử dụng bao cao su Những sai lầm chính được thực hiện khi sử dụng bao cao su có thể gây ra thai