VI KHUẨN: KHI NÀO VÀ LÀM THẾ NÀO NÓ ĐƯỢC THỰC HIỆN - KỲ THI CHẨN ĐOÁN

Vi khuẩn là gì và nó là gì?Editor Choice
Nhận biết các triệu chứng của nhiễm rotavirus
Nhận biết các triệu chứng của nhiễm rotavirus
Bacterioscopy là một kỹ thuật chẩn đoán cho phép để xác định một cách nhanh chóng và một cách đơn giản sự xuất hiện của nhiễm trùng, bởi vì có nghĩa là kỹ thuật nhuộm cụ thể, nó có thể hình dung các cấu trúc vi khuẩn trong kính hiển vi. Thử nghiệm này có thể được thực hiện với bất kỳ vật liệu sinh học nào