KIỂM TRA TRỰC TUYẾN CHO MÙ MÀU Ở TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN - NHÃN KHOA

Cách kiểm tra mù màuEditor Choice
Diacerein Bull (Arthroder)
Diacerein Bull (Arthroder)
Kiểm tra mù màu giúp xác nhận sự hiện diện của sự thay đổi tầm nhìn này, cũng như giúp bác sĩ xác định loại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều trị. Trong khi kiểm tra màu sắc có thể được thực hiện trực tuyến, chẩn đoán mù màu phải được xác nhận bởi một chuyên viên đo mắt. Xác định mù màu trong thời thơ ấu rất quan trọng để trẻ cảm thấy tích hợp hơn trong lớp học bằng