PHÁT TRIỂN EM BÉ - 30 TUẦN TUỔI THAI - SỰ PHÁT TRIỂN

Bé phát triển - 30 tuần tuổi thaiEditor Choice
Kombucha và lợi ích của nó là gì
Kombucha và lợi ích của nó là gì
Em bé lúc 30 tuần tuổi thai, tương ứng với 7 tháng mang thai, đã có móng chân phát triển tốt và ở bé trai, tinh hoàn đã giảm dần. Ở giai đoạn này của thai kỳ, hầu hết các em bé sẽ phải đối mặt xuống, với đầu gần xương chậu và đầu gối cong, để tạo điều kiện giao hàng. Tuy nhiên, một số có thể mất đến 32 tuần để hoàn toàn rẽ. Nếu điều này là không xảy ra,