PHÁT TRIỂN EM BÉ - 21 TUẦN TUỔI THAI - MANG THAI

Phát triển trẻ em - Mang thai 21 tuầnEditor Choice
Vancomycin
Vancomycin
Sự phát triển của thai nhi ở 21 tuần tuổi thai, tương ứng với 5 tháng mang thai, được đánh dấu bằng sự phát triển của tất cả các xương, và có thể hoàn thành việc sản xuất hồng cầu và bắt đầu sản xuất bạch cầu, đó là những tế bào chịu trách nhiệm bảo vệ cơ thể. Ở giai đoạn này, tử cung đã phát triển rất nhiều và bụng bắt đầu trở nên dốc hơn, nhưng mặc