BỆNH LOẠN SẢN XƯƠNG HÔNG BẨM SINH LÀ GÌ - BỆNH CHỈNH HÌNH

Bệnh tăng sản hông bẩm sinh là gìEditor Choice
Diacerein Bull (Arthroder)
Diacerein Bull (Arthroder)
Loạn sản hông bẩm sinh là một sự thay đổi nơi em bé được sinh ra với sự phù hợp không hoàn hảo giữa xương đùi và xương hông. Có những mức độ khác nhau của sự thay đổi này, nơi mà xương đùi chỉ có thể hơi ngoài khớp hoặc hoàn toàn bên ngoài. Đây là một thay đổi nghiêm trọng cần được điều trị, nhưng khi nó được phát hiệ