PHẢI LÀM GÌ TRONG TRƯỜNG HỢP CHẢY MÁU - SƠ CỨU

Viện trợ đầu tiên cho chảy máuEditor Choice
Kombucha và lợi ích của nó là gì
Kombucha và lợi ích của nó là gì
Chảy máu có thể được gây ra bởi một số yếu tố cần phải được xác định sau đó, nhưng điều quan trọng là nó được kiểm soát để đảm bảo sự an toàn của nạn nhân ngay lập tức cho đến khi hỗ trợ khẩn cấp y tế đến. Trong trường hợp chảy máu bên ngoài, điều quan trọng là tránh lưu lượng máu quá mức, và điều này được khuyến nghị nên thực hiện và, khi không thể, để đặt một miếng vải sạch lên tổn thương và áp dụng áp lực cho đến khi chăm sóc y tế đến nơi. Trong trường hợp chảy máu bên trong, điều quan trọng là cần được cấp cứu nhanh để tránh tình trạng lâm sàng xấu đi của người đó. Viện trợ đầu tiên cho chả