BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SỐ LƯỢNG TINH TRÙNG THẤP - KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ KIỂM SOÁT SINH ĐẺ

5 bổ sung tự nhiên để tăng tinh trùngEditor Choice
Vancomycin
Vancomycin
Bổ sung vitamin C, vitamin D, kẽm, terrestris tribulus và Sâm Ấn Độ có thể được chỉ định để tăng sản lượng và chất lượng tinh trùng. Đây có thể được tìm thấy ở các hiệu thuốc và nhà thuốc và không cần toa thuốc để mua. Nhưng để quan sát kết quả, nên dùng liều chỉ định, mỗi ngày, trong ít nhất 2 tháng. Các nghiên cứu được tiến hành với các chất tự nhiên này cho thấy sau 2 hoặc 3 tháng số lượng v