ADIE HỌC SINH: NÓ LÀ GÌ, TRIỆU CHỨNG VÀ ĐIỀU TRỊ - NHÃN KHOA

Học sinh của Adie là gì và cách điều trịEditor Choice
Kombucha và lợi ích của nó là gì
Kombucha và lợi ích của nó là gì
Học trò của Adie là một hội chứng hiếm gặp, trong đó một trong những học sinh mắt thường giãn ra nhiều hơn so với người khác, phản ứng rất chậm với những thay đổi về ánh sáng. Vì vậy, nó là phổ biến mà ngoài sự thay đổi thẩm mỹ, người đó cũng có các triệu chứng như mờ mắt hoặc nhạy cảm với ánh sáng, ví dụ. Trong một số trường hợp, sự thay đổi học sinh có thể bắt đầu bằng một mắt, nhưng theo thời gian, nó có thể