THẾ NÀO LÀ SOMNAMBULISM? - RỐI LOẠN GIẤC NGỦ

Sleepwalking là gì và tại sao nó xảy raEditor Choice
Vancomycin
Vancomycin
Buồn ngủ là một rối loạn giấc ngủ xảy ra trong giai đoạn ngủ sâu nhất. Người mộng du có vẻ tỉnh táo vì anh ấy đang di chuyển và mắt anh ấy mở, nhưng anh ấy vẫn ngủ và không thể kiểm soát chính xác những gì anh ấy làm và thường khi anh ta tỉnh dậy anh ấy không nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra. Sleepwalking có một yếu tố gia đình liên quan và tất cả người lớn bị ảnh hưởng đã có triệu chứ