HẸP SỌ MẶT Là Gì, NGUYêN NHâN Và PHẪU THUẬT - BỆNH DI TRUYỀN

Hẹp sọ mặt là gì, Nguyên nhân và Phẫu thuậtEditor Choice
Witch hazel là gì và nó là gì?
Witch hazel là gì và nó là gì?
Hẹp sọ mặt là một biến đổi di truyền khiến xương của đầu đóng lại trước thời gian dự kiến, tạo ra một số thay đổi ở đầu và mặt của em bé, điều này sẽ cần một số phẫu thuật trong thời thơ ấu.