CONIZATION CỦA TỬ CUNG: NÓ LÀ GÌ VÀ PHỤC HỒI LÀ GÌ - KỲ THI CHẨN ĐOÁN

Conization của tử cung: Nó là gì và phục hồi như thế nàoEditor Choice
Thực phẩm đông lạnh có hại cho sức khỏe của bạn không?
Thực phẩm đông lạnh có hại cho sức khỏe của bạn không?
Việc cổ tử cung là một phẫu thuật nhỏ trong đó một phần cổ tử cung hình nón được lấy ra để đánh giá trong phòng thí nghiệm. Do đó, quy trình này được sử dụng để thực hiện sinh thiết cổ tử cung khi có bất kỳ thay đổi nào được xác định thông qua phòng ngừa, xác nhận hoặc thiếu chẩn đoán ung thư, nhưng nó cũng có thể dùng để điều trị nếu loại bỏ tất cả các mô bị ảnh hưởng. Ngoài ra, thủ thuật này cũng có thể được thực hiện ở phụ nữ có triệu chứng giống như ung thư cổ tử cung, chẳng hạn như chảy máu bất t