TRIỆU CHỨNG TỰ KỶ Ở TRẺ EM, THANH THIẾU NIÊN VÀ NGƯỜI LỚN - RỐI LOẠN TÂM LÝ

Các triệu chứng và đặc điểm biểu thị Tự kỷEditor Choice
Lợi ích của me cho sức khỏe
Lợi ích của me cho sức khỏe
Tự kỷ là một hội chứng gây ra những thay đổi trong khả năng giao tiếp, giao tiếp xã hội và hành vi của trẻ, gây ra các dấu hiệu và triệu chứng như khó khăn về lời nói, các khối thể hiện ý tưởng và cảm xúc, cũng như các hành vi bất thường như không thích tương tác, bị kích động hoặc lặp lại các cử động. Dấu hiệu của chứng tự kỷ thường xuất hiện khoảng 2 đến 3 tuổi, khi trẻ có tương tác và giao tiếp v