BỆNH DỊCH HẠCH ĐEN: NÓ LÀ GÌ, TRIỆU CHỨNG, LÂY TRUYỀN VÀ ĐIỀU TRỊ - BỆNH HIẾM GẶP

Bệnh dịch hạch đen: Nó là gì, triệu chứng, lây truyền và điều trịEditor Choice
Kombucha và lợi ích của nó là gì
Kombucha và lợi ích của nó là gì
Bệnh dịch hạch, thường được gọi là Bệnh dịch hạch đen, là một bệnh nghiêm trọng và thường gây tử vong do vi khuẩn Yersinia pestis , được truyền qua bọ chét của động vật gặm nhấm cho con người. Bệnh dịch hạch này đã bùng nổ rất nghiêm trọng vào thời Trung Cổ, giết chết gần 30% dân số châu Âu, nhưng ngày nay nó khá hiếm, thường xuyên xảy ra ở một số vùng cận Sahara châu Phi và ở các đảo Madagascar, ví dụ. Ở Brazil, các trường hợp được báo cáo cuối cùng là sau năm 2000, chỉ có hai trường hợp trong cả nước, ở Bahia và Ceará. Khi ng