XTANDI (ENZALUTAMIDE) ĐỂ LàM Gì? - CHèN GóI Và BIỆN PHáP KHẮC PHỤC

Xtandi (enzalutamide) để làm gì?Editor Choice
Diacerein Bull (Arthroder)
Diacerein Bull (Arthroder)
Thuốc Xtandi 40 mg là thuốc được chỉ định để điều trị ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới trưởng thành, có khả năng kháng thiến, có hoặc không có di căn, đó là khi ung thư di căn đến phần còn lại của cơ thể. Nói chung phương thuốc này được dùng cho nam giới