MANIA VÀ HYPOMANIA: BIẾT SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC GIAI ĐOẠN LƯỠNG CỰC NÀY - RỐI LOẠN TÂM LÝ

Bipolar Mania và Hypomania là gì và cách xác địnhEditor Choice
Kombucha và lợi ích của nó là gì
Kombucha và lợi ích của nó là gì
Mania là một trong những giai đoạn của rối loạn lưỡng cực, một rối loạn còn được gọi là bệnh hưng trầm cảm. Nó được đặc trưng bởi một trạng thái hưng phấn mãnh liệt, với tăng năng lượng, kích động, bồn chồn, mania của sự vĩ đại, ít cần ngủ, và thậm chí có thể gây ra sự xâm lược, ảo tưởng và ảo giác. Hypomania là một hình ảnh nhẹ nhàng hơn về chứng hưng cảm, với những triệu chứng ít nghiêm trọng gây ảnh hưởng